Oorsprong van het project

Kleincms is een project dat werd ontwikkeld als afstudeerwerk in het kader van de cursus PHP/Mysql deel 2, gegeven door Bert Balcaen aan het VSPW Gent

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een CMS (content management system) dat eenvoudig in gebruik is, met beperkte functionaliteit en specifiek gericht op verenigingen die een website willen opzetten en onderhouden. In tegenstelling tot meer flexibele CMS'en zoals Joomla en Drupal is zowel de frontend (het gedeelte zichtbaar voor de bezoeker) als de backend (het gedeelte voor de beheerder) zeer beperkt.
Er wordt uitgegaan van het principe dat verenigingen meestal maar een beperkt aantal bladzijden aan vaste informatie publiceren en dat de dynamische data betrekking heeft op gebeurtenissen die te maken hebben met activiteiten.
Activiteiten worden in  twee categorieën onderverdeeld. Activiteiten die nog moeten gebeuren (in de toekomst) worden in een kalender opgenomen. Eens een activiteit voorbij is, hoort ze thuis in het archief. In beide stadia kan een beschrijving worden toegevoegd. Het aankondigen van een activiteit en alle informatie errond is niet meer zo belangrijk wanneer een activiteit voorbij is. Op dat moment is het interessanter om een bespreking in te voeren of foto's te koppelen die de sfeer weergeven van de activiteit. Zolang er geen activiteiten worden opgenomen verschijnt er geen navigatieknop naar de kalender. De knop archief wordt ook pas geactiveerd wanneer er kalender items zijn die 'verlopen' zijn.

De frontend

Het zichtbare gedeelte voor de bezoeker wordt ook wel frontend genoemd. Het is ook het gedeelte van de website waar je nu naar kijkt. Er wordt voor een strakke structuur gekozen waarbij het scherm is onderverdeeld in drie stukken. Twee delen worden als 'vast' beschouwd. Het gaat hier om de hoofding en de voettekst die op alle pagina's wordt weergegeven. Het middendeel op zich wordt in twee stukken verdeeld: het linkerdeel bevat de navigatie onderdelen en het rechterdeel (het grootste gedeelte van het scherm) wordt voorbehouden voor de inhoud.

De backend

Het gedeelte voor de beheerder van de website (de backend) is ook beperkt in functionaliteit. Er wordt gewerkt met een menustructuur die bedoeld is om de gebruiker te leiden bij het beheren van de website. Zo zijn er aparte rubrieken voorzien voor het maken van pagina's, voor het invoegen en beheren van kalender items en voor het beheren van het archief. Daarnaast zijn er nog enkele algemene functies voorzien voor het algemeen beheer van de website.

Look and feel (het uitzicht van de website)

Binnen de bestaande structuur is het mogelijk om het uitzicht van de website voor een stuk dynamisch te bepalen. Van bijna alle visuele elementen kunnen een aantal eigenschappen worden gewijzigd. Dit geldt zowel voor de frontend als voor de backend. Het wijzigen van deze eigenschappen gebeurt door het aanpassen van een CSS bestand. Het is in de eerste instantie de bedoeling dat het opzetten van deze 'look and feel' gebeurt door een expert. Het onderhoud van de inhoud van de website ligt volledig in handen van de eigenaar van de website.