Wordt het systeem al ergens gebruikt?

Natuurlijk, want de pagina's waar je nu naar kijkt zijn allemaal opgesteld via het systeem.

Hoeveel bladzijden mogen er op de website?

In principe is er geen beperking op het aantal bladzijden dat op de website mag worden gepubliceerd. De bedoeling is niet om een zeer complexe website op te zetten in dit CMS. Er wordt uitgegaan van een tiental vaste pagina's. De menustructuur is ook maar voorzien op één niveau. Het is dus niet mogelijk om te werken met submenu's. Dit is een bewuste keuze. Wie een meer complexe website wilt opzetten kijkt best uit naar een ander CMS. Een paar bekende alternatieven zijn Joomla en Drupal. Uiteraard val je voor de ondersteuning ervan terug op de support van die systemen.

Kan er een koppeling naar de backend op de frontend komen?

Geen enkel probleem, maar wat men niet ziet zal ook niet worden misbruikt. Door een instelling te wijzigen kan dit al worden opgelost. De beveiliging van de website hangt samen met de gebruiker en paswoord die nodig zijn om de backend te bedienen. Het is dus ook een kwestie van die zo goed mogelijk te kiezen. Kijk ook bij de pagina installatie.

Kan ik een website hebben met alleen een kalender/archief?

Neen, dit is niet mogelijk. Het systeem is erop voorzien dat er minstens 1 pagina moet aanwezig zijn. Dit is vooral gedaan om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan bij het werken in de backend.

Kan ik een website hebben zonder kalender/archief?

Ja, dit is zonder enig probleem mogelijk. Zolang er geen items aan de kalender worden toegevoegd blijft de knop kalender verborgen voor de eindgebruiker. De "slimme" bezoeker zou kunnen proberen om de site te hacken en deze pagina rechtstreeks op te vragen. Op dat moment verschijnt er een foutboodschap van het programma. Op deze manier kan de bezoeker dus niets ongewenst raadplegen.

Ik heb een kalender, maar er is geen archief zichtbaar

Dat kan. Wanneer alle activiteiten in de kalender nog in de toekomst liggen en geen enkele activiteit van de kalender in het verleden is er geen archief. Het is dan uiteraard ook niet mogelijk om dat te raadplegen.

Ik kan het tijdstip van een kalender item niet wijzigen

Het is misschien vervelend, maar dit is niet toegelaten. De beste manier om dit op te vangen is als volgt:

  • open het bestaande kalender item en kopieer de inhoud van de tekst
  • maak een nieuw kalender item en kopieer hierin de inhoud van het foutieve kalender item
  • verwijder het foutieve kalender item
Let dus goed op dat je bij het invoeren van een kalender item van bij het begin de datum juist zet.

Ik krijg een databank fout wanneer ik een kalender item toevoeg

Het is geen elegante oplossing binnen het programma, maar in de meeste gevallen zal het betekenen dat er al een ander kalender item bestaat voor hetzelfde tijdstip. In de databank kan er voor 1 tijdstip maar 1 gebeurtenis zitten. Probeer met een minuut verschil de gebeurtenis toe te voegen. Een andere mogelijke fout is dat je de datum en tijd zelf hebt gewijzigd (niet via het schermpje). Als je een foutief tijdstip invoert, kan de databank dat niet opslaan. Er wordt aan gewerkt om deze fouten mooier op te lossen in de toekomst.

De tekst van een kalender item wordt niet weergegeven in het archief

Helemaal normaal. Het concept van het systeem is er op gebaseerd dat dit twee verschillende teksten zijn. Je kunt deze tekst aanvullen in de backend. Er wordt van uitgegaan dat zolang een item in de kalender staat je er tekst bij plaatst voor de promotie van de gebeurtenis. Eens het evenement voorbij is, kan je dan in een ander tekstveld een verslag weergeven van de activiteit.

De opmaak van de backend komt niet overeen met die van de frontend

Dat kan gebeuren doordat de instellingen van de weergave van de backend anders is dan die van de frontend. De WYSIWYG (what you see is what you get) editor van de backend heeft zijn eigen instellingen. Om de leesbaarheid voor de frontend te verhogen werd de opmaak van de koppen aangepast. Door de CSS aan te passen kan je dus een andere opmaak verkrijgen.

Ik heb een zeer lange tekst geschreven en het laatste stuk wordt niet opgeslagen.

In totaal kunnen in een artikel maar ongeveer 16000 tekens worden opgeslagen. Dat is al behoorlijk wat, maar vergeet niet dat opmaak extra tekens kost. Het is ook niet de bedoeling om ellenlange pagina's te schrijven. Eigenlijk maakt deze pagina op zich al misbruik van het systeem. Alleen geinteresseerde lezers zullen trouwens lange teksten lezen op Internet. De meesten zijn echte zappers die maar een paar regels op een pagina lezen.