Gebruik op eigen risico

De laatste versie kan je hier terugvinden. Je haalt hiermee een ZIP bestand van ongeveer 2MB binnen waarmee je aan de slag kunt voor installatie. Op dit moment is er nog geen installatie script voorzien (dat is nog een puntje dat verder moet worden uitgewerkt als het project in 'release' versie staat).
Je zult de nodige aanpassingen moeten doen in de bestanden config.php en database/database.php.

Het programma wordt beschikbaar gesteld 'AS IS ...'. Dit betekent onder andere dat er geen aanspraak kan worden gemaakt in geval van problemen of bugs. De auteur van de software neemt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid bij het gebruik door anderen van deze software. Bugs mogen worden gerapporteerd, maar zullen alleen worden opgelost indien de auteur het opportuun vindt voor het geheel van de gebruikers van deze software. Algemeen kan worden gesteld dat dit programma valt onder de GPL licentie. Voor meer informatie over deze licentie verwijs ik u naar de GNU website.
De auteur inhuren

Misschien vind je, ondanks het feit dat dit project een paar erkende beginnersfouten bevat, dat er toch heel wat goede ideeën zitten in dit programma of zou je graag een eigen programma laten ontwikkelen. Ga dan naar de contact pagina en verstuur via die weg je bericht.