Uitpakken en installeren

Het ZIP bestand dat je op de download pagina hebt afgehaald moet eerst worden uitgepakt. Daarna moeten er nog een paar dingen gebeuren voor je aan de slag kan met het CMS.

config.php

In de basismap vind je een bestand config.php waarmee je een aantal instelling kunt wijzigen.
  • $configLanguage="dutch";
met deze instelling bepaal je de taal van de frontend en de backend. Voorlopig is het nog niet mogelijk om de taal voor beide onderdelen afzonderlijk in te stellen.
  • $configCalendarLanguage="nl";
de admininstratie pagina's maken gebruik van een kalender object. Hiermee kan je de instelling van de taal van dat object bepalen. Op die manier kunnen de dagen en maanden in een andere taal worden weergegeven.
  • $configShowAdmin=true;
deze instelling bepaalt of er op de frontend een knop getoond wordt waarmee de backend kan worden opgeroepen.
  • $configAdminUser="admin";
deze instelling verander je beter, omdat het anders voor andere gebruikers te eenvoudig wordt om de toegang tot de backend te kraken.
  • $configAdminPwd="admin";
ook deze instelling verander je beter, omdat een kraker dergelijk paswoord een hapklare brok vindt. Kies bij voorkeur een paswoord dat je kunt onthouden, maar toch moeilijk te kraken is. Gebruik bijvoorbeeld de eerste letters van een zin die je gemakkelijk kunt onthouden, zoals "ik ben de beheerder van deze website en niemand anders". Dat zou je een paswoord geven "ibdbvdwena". Een ander truukje is om bepaalde letters te vervangen door cijfers. Zo zou "bananenschil" dan worden vertaald naar "b4n4n3nsch1l".
  • $configWebsiteName="Website - ";
een instelling waarmee je de vensterbalk van alle pagina's met een zelfde tekst kunt laten weergeven. 

De databank

Het instellen van de databank omvat twee delen, enerzijds moeten de tabellen van de databank worden gemaakt en anderzijds moet je de instellingen voor de toegang tot de databank instellen.
De bestanden die je hiervoor nodig hebt, zijn createtables.txt en database.php. Beide bestanden bevinden zich toepasselijk in de de map database.
Als je provider je toelaat om databanken te maken, kan je best een databank maken met als naam minicms. Het bestand createtables.txt kan je gebruiken om in een tool die je provider beschikbaar stelt de databank aan te maken. Meestal zal dat via phpMyAdmin zijn. Daar volstaat het dan om dit bestand als script uit te voeren.
Het bestand bevat 4 parameters die de toegang tot de databank door het programma bepalen:
  •     $dbhostname='localhost';
deze parameter legt vast waar de databank zich bevindt. Meestal moet je deze instelling niet wijzigen.
  •     $dbdatabase = 'minicms';
de naam van de databank. Als je provider dit vastlegt, moet je ook deze instelling gebruiken, anders gebruik je de naam van de database die je zelf gekozen hebt.
  •     $dbusername = "root";
bij een lokale installatie (easyphp of wamp) mag je deze instelling behouden. Wanneer de provider je dat oplegt, vul je de waarde in die hij heeft gegeven.
  •     $dbpasswd = "";
bij een lokale installatie (easyphp of wamp) mag je deze instelling behouden. Wanneer de provider je dat oplegt, vul je de waarde in die hij heeft gegeven.
 

De editor van de backend

Deze instellingen zijn de moeilijkste om te wijzigen. In een bestand config.php in de map fckeditor\editor\filemanager\connectors\php moet je nog twee instellingen wijzigen zodat beelden die je in de editor in de backend gebruikt ook in de frontend zichtbaar zijn.
Op lijn 34 vind je een instelling
$Config['UserFilesPath'] = '/kleincms/' ;
De waarde van deze parameter moet steeds op een slash of schuine streep eindigen. Wanneer je de installatie lokaal test (easyphp of wamp) vul je hier de naam in van de map onder de map www van de server waaronder je de installatie test. In de meeste gevallen zal dat dus ook kleincms zijn. Wanneer je het cms installeert onder een domein naam in de hoofdmap vervang je deze waarde dus door een schuine streep. Wanneer je een submap gebruikt, moet je deze hier vermelden.
Op lijn 40 vind je de instelling
$Config['UserFilesAbsolutePath'] = 'c:\\wamp\\www\\kleincms\\' ;
Dit is een absolute verwijzing naar het pad op de server waar de gegevens zijn terug te vinden. Als je een lokale installatie doet, is dat weer vrij eenvoudig. Je moet er alleen op letten om dubbele backslashes te gebruiken. Op een linux server is dat niet zo eenvoudig. Je moet dan het pad proberen vinden waaronder je provider jouw bestanden plaatst. Daarvoor kan je gebruik maken van het script dat zich in de map admin bevindt. Eens je website is opgeladen voer je als URL in je webbrowser in naam van het domein/admin/phpinfo.php. Dit script geeft een overzicht van de server waarop je aan het werken bent. Zoek in deze informatie naar de lijn
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] en kopieer de waarde die je daarachter vindt. Plaats deze informatie vervolgens op lijn 40 als waarde voor de UserFilesAbsolutePath